Informacija apie bagažą

02 Po skrydžio

GetJet Airlines nuoširdžiai apgailestauja, jei Jūs susidūrėte su bagažo pristatymo problemomis. Norint gauti kompensaciją dėl pažeisto ar vėluojančio atvykti bagažo, prašome vadovautis žemiau nurodytomis gairėmis.

1. Jei Jūsų registruotasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų skrydžiu ar yra sugadintas, iš karto po skrydžio nedelsdami kreipkitės į atvykimo oro uoste esantį bagažo paieškos biurą dar neišvykus iš oro uosto.

2. Jei bagažas vėluoja/neatvyko arba jei bagažas buvo sugadintas, oro uoste esančio bagažo paieškos biuro darbuotojas padės Jums užpildyti bagažo vėlavimo arba sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Property Irregularity Form) ir pateiks Jums. PIR forma gali būti užpildyta tik bagažo paieškos biure iškart po Jūsų atvykimo, neišvykus iš oro uosto.

3. Prieš pildant PIR formą prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens dokumentas
  • Įlaipinimo kortelė
  • Bagažo identifikavimo kortelė

Keleiviui nepateikus Bagažo identifikavimo kortelės, PIR forma nebus pildoma.

4. Raštišką pretenziją dėl registruotojo bagažo sugadinimo reikia pateikti „GetJet Airlines“ iš karto po to, kai užregistravote sugadinimą, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo bagažo gavimo.
Raštišką pretenziją dėl registruotojo bagažo vėlavimo reikia pateikti „GetJet Airlines“ per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo bagažo gavimo.
Pretenzija turi būti pateikta internetu čia arba el. paštu customer@getjet.aero

5. Kartu su pretenzija dėl pažeisto / vėluojančio / neatvykusio bagažo būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • PIR formą, užpildytą oro uoste esančiame bagažo paieškos biure
  • Bagažo identifikavimo kortelę
  • Įlaipinimo kortelę
  • Patirtą žalą įrodančius dokumentus (pirkimo kvitus ar kitus dokumentus, įrodančius prarastų ar pažeistų daiktų vertę)

6. Pretenzija turi būti pateikta raštu aukščiau nurodytais terminais. Jei pretenzija vėluojama pateikti nustatytu terminu, „GetJet Airlines“ pretenzijos nenagrinėja.

7. Jei PIR forma dėl bagažo vėlavimo/neatvykimo ar sugadinimo nebuvo užpildyta, buvo užpildyta netinkamai dėl keleivio neteisingai pateiktos informacijos ar kiti privalomi dokumentai nebuvo pateikti, „GetJet Airlines“ turi teisę pretenzijos nepriimti.

 

PASTABA: „GetJet Airlines“ neatsako už bet kokią daiktų, kurie yra uždrausti ar nerekomenduojami vežtis „GetJet Airlines“ „Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose“, žalą, įskaitant dūžius ir lengvai sugadinamus daiktus, netinkamai supakuotus daiktus, anksčiau sugadintą ar perkrautą bagažą, kosmetinius pažeidimus, tokius kaip įpjovimai, subraižymai, įlenkimai ar dėmės, atsiradusios nuo nešiojimo. Taip pat ir įskaitant vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, receptiniai vaistai, medicininiai dokumentai, žiūronai / saulės akiniai, fotoaparatai, video kameros ar kiti vertingi elektroniniai ar techniniai prietaisai ir jų priedai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, telefonai, mobilieji telefonai, papuošalai, brangieji metalai, brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, muzikos instrumentai, vertybiniai popieriai ar kitos vertybės, meno ar tapybos kūriniai, verslo dokumentai, pasai ar kiti tapatybės dokumentai ar kopijos.

en lt