Keleivio teisės

01 Bagažas

Apgailestaujame dėl netinkamai pristatyto Jūsų bagažo. Norėdami išspręsti susidariusią nemalonią situaciją bei tinkamai atlyginti patirtą žalą, maloniai prašome Jūsų laikytis žemiau pateiktų nurodymų.

SVARBU: Bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formos užpildymas bagažo paieškos biure atvykimo oro uoste nėra pretenzijos pateikimas, raštiška pretenzija GetJet Airlines turi būti pateikta laikantis Monrealio Konvencijos 31 Straipsnyje nustatytų terminų, aprašytų žemiau.

SUGADINTAS BAGAŽAS

Raštiškas reikalavimas dėl sugadinto bagažo turi būti pateiktas „GetJet Airlines“ iškart po žalos pastebėjimo ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo bagažo gavimo.

Bagažas yra skirtas apsaugoti jo turinį, tad atkreipiame dėmesį, kad „GetJet Airlines“ neprisiima atsakomybės už nedidelius ir kosmetinius bagažo pažeidimus ar paviršinius daiktus, kurie išsikiša iš bagažo, pvz., ištraukiamas rankenas, diržus, užtrauktukus. Taip pat neatsakome už jokią žalą, kurią sukėlė gamintojo defektas, oro uosto saugos patikra, netinkamas įpakavimas ar įprastinis nusidėvėjimas.

VĖLUOJANTIS / DINGĘS BAGAŽAS

Raštiškas reikalavimas dėl bagažo vėlavimo/praradimo turi būti pateiktas „GetJet Airlines“ ne vėliau kaip per 21 dieną nuo bagažo vėlavimo/praradimo dienos.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su sugadinto/vėluojančio/dingusio bagažo pretenzija:
∙ Oro uoste esančio bagažo paieškos biuro darbuotojo užpildyta PIR forma apie bagažo vėlavimą/neatvykimą ar sugadintą bagažą (privaloma),
∙ Bagažo identifikavimo kortelė (privaloma),
∙ Įlaipinimo kortelė,
∙ Patirtą žalą įrodantys dokumentai (daiktų, įsigytų dėl bagažo vėlavimo, pirkimo kvitai, dokumentai, įrodantys prarastų daiktų vertę).