Keleivio teisės

02 Skrydžių nesklandumai

SVARBU:

Gerb. Keleivi,
Dėkojame, kad kreipėtės į GetJet Airlines. Dėl koronaviruso COVID-19 plitimo grėsmės, mes atsakingai vadovaujamės LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir esame priversti keisti darbo organizavimą. Dėl šios susidariusios padėties skundų nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

Pagarbiai
GetJet komanda

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004: Keleiviai pretenzijas turi pateikti tiesiogiai mums ir, prieš kreipiantis į trečiąsias šalis, kad šios reikalautų kompensacijos keleivio vardu, palaukti galiojančiuose teisės aktuose numatytą laikotarpį, kol mes tiesiogiai atsakysime keleiviui. Pretenzijos gali būti pateikiamos internetu arba el. paštu customer@getjet.aero., kartu pateikiant kelionės dokumentus, įsodinimo kortelę, asmenį identifikuojančio dokumento kopiją.

Keleivis gali pateikti prašymą mums kitų tame pačiame skrydžio užsakyme nurodytų keleivių vardu. Mes galime paprašyti įrodyti, kad keleivis turi kitų to paties užsakymo keleivių sutikimą pateikti prašymą jų vardu.

Laikantis mūsų taisyklių, mokėjimai arba jų grąžinimas bus atliekami tik į keleivio banko sąskaitą. Mes galime paprašyti įrodyti, kad banko sąskaitos savininkas yra pats keleivis.

Keleiviams priklausančių kompensacijų mokėjimai atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėlai kaip per 10-12 savaičių, nuo to laiko, kai Keleivis yra pateikęs visus reikalingus dokumentus (Sąlygų str. 13.2.1., 14.2.1.) ir jo pretenzija yra patenkinta.