Keleivio teisės

02 Skrydžių nesklandumai

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004: Keleiviai pretenzijas turi pateikti tiesiogiai mums ir, prieš kreipiantis į trečiąsias šalis, kad šios reikalautų kompensacijos keleivio vardu, palaukti galiojančiuose teisės aktuose numatytą laikotarpį, kol mes tiesiogiai atsakysime keleiviui. Pretenzijos gali būti pateikiamos internetu arba el. paštu customer@getjet.aero., kartu pateikiant kelionės dokumentus, įsodinimo kortelę, asmenį identifikuojančio dokumento kopiją.

Keleivis gali pateikti prašymą mums kitų tame pačiame skrydžio užsakyme nurodytų keleivių vardu. Mes galime paprašyti įrodyti, kad keleivis turi kitų to paties užsakymo keleivių sutikimą pateikti prašymą jų vardu.

Laikantis mūsų taisyklių, mokėjimai arba jų grąžinimas bus atliekami tik į keleivio banko sąskaitą. Mes galime paprašyti įrodyti, kad banko sąskaitos savininkas yra pats keleivis.

Keleiviams priklausančių kompensacijų mokėjimai atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5-7 savaites, nuo to laiko, kai Keleivis yra pateikęs visus reikalingus dokumentus (Sąlygų str. 13.2.1., 14.2.1.) ir jo pretenzija yra patenkinta.

en lt