Bendra informacija

01 Kelionė su vaiku

2-11 metų vaikus turi lydėti ne jaunesni kaip 16 metų suaugę asmenys. Jei keliauja vaikų grupė, lydinčiųjų suaugusių asmenų skaičius negali būti mažesnis kaip 10 proc. keliaujančių vaikų skaičiaus. Suaugęs asmuo gali prižiūrėti vaikų grupę, jei skrydžio metu jis nėra atsakingas už kūdikį.

Kaip ir bet kuris kitas Keleivis, keliaujantis vaikas turi turėti galiojantį tapatybę patvirtinantį ir kitus kelionės dokumentus.

 

en lt