Bendra informacija

05 Keleiviai turintys specialiųjų poreikių

Mes stengiamės, kad GetJet Airlines vykdomų skrydžių metu keleiviai su negalia jaustųsi kaip įmanoma patogiau, todėl suteikiame jiems pagalbą kaip tai numato ES direktyvos 1107/2006 reikalavimai.

Neįgalaus asmens ar kito asmens, kuriam reikalinga ar gali būti reikalinga pagalba, vežimui reikalingas išankstinis susitarimas su aviakompanija prieš įsigyjant bilietą. Kelionių organizatorius ar kelionių agentūra, prieš parduodama bilietą tokiam asmeniui, turi gauti „GetJet Airlines“ patvirtinimą dėl tokios paslaugos suteikimo. Ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki išvykimo, keleivis privalo informuoti kelionės agentą arba aviakompaniją jeigu:

 • jis turi judėjimo negalią
 • jis turi klausos ir regos negalią ir jam būtina pagalba
 • jis keliauja su nešiojamu deguonies koncentratoriumi (POC)
 • jis keliauja su sertifikuotu gyvūnu pagalbininku, t.y. šuniu vedliu

Keleiviai, negalintys pasirūpinti savimi skrydžio metu, taip pat keleiviai su motorikos ar psichikos sutrikimais gali keliauti tik lydimi sveiko suaugusiojo. Visi neįgalūs keleiviai privalo sėdėti įprastinėse lėktuvo kėdėse su statmenu atlošu. Skrydžio palydovams draudžiama padėti keleiviams valgyti ar asmens higienos reikalais. Jiems draudžiama kelti ir nešti keleivius.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą (toliau – reglamentas Nr. 216/2008), neįgaliems arba riboto judumo keleiviams (EU-OPS 1.260) skiriamos vietos prie lango toje eilėje, kurioje nėra avarinio išėjimo. Keleiviams su negalia ir riboto judumo asmenims skiriamos sėdėjimo vietos atsižvelgiant į saugos veiksnius ir taip užtikrinant:

 • kad nebus trukdoma orlaivio įgulai atlikti savo pareigų
 • nebus blokuojama prieiga prie avarinės įrangos
 • esant nenumatytam atvejui, nebus trikdoma orlaivio evakuacija

Šios taisyklės taikomos keleiviams su negalia ir riboto judumo asmenims, keliaujantiems su arba be palydos.

Jei neįgalus ar riboto judumo asmuo keliauja su palyda, GetJet Airlines padarys viską, kas įmanoma, kad lydintis asmuo ir neįgalus ar riboto judumo keleivis sėdėtų vienas šalia..
Neįgaliojo bagažui taikomos Bendrosios bagažo vežimo sąlygos, ant bagažo turi būti nurodytas keleivio vardas, pavardė ar kita asmens tapatybės informacija.

Keleiviai turintys judėjimo negalią

GetJet Airlines skrydžiuose teikiama nemokama neįgaliųjų su vežimėliais paslauga. Gulinčio žmogaus transportavimas lėktuve negalimas, speciali medicininė pagalba neteikiama.

Teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkrečius Keleivių poreikius, atitinkamai koduojamos:

 • WCHR (ramp) – keleiviui, kuris gali judėti savarankiškai laiptais aukštyn ir žemyn ir pats pasiekti savo vietą lėktuve, tačiau jam reikia vežimėlio tarp lėktuvo ir laukiamosios salės oro uoste. Šia paslauga gali naudotis ir keleiviai, kuriems reikalinga pagalba dėl amžiaus.
 • WCHS (steps) – keleiviui negalinčiam savarankiškai judėti laiptais aukštyn ir žemyn, tačiau galinčiam pačiam persėsti iš vežimėlio į savo vietą lėktuve.
 • WCHC (cabin) – keleiviui, kuris yra visiškai nemobilus, jam reikalingas vežimėlis iki pat jo vietos lėktuve.
 • WCMP, WCBD, WCLB – keleiviui, keliaujančiam su savo asmeniniu vežimėliu.

Keleiviai su neįgaliaisiais vežimėliais gali būti priimami be palydos, jei jiems nereikia ypatingos priežiūros ir neturės sunkumų skrydžio metu.

Neįgaliojo bagažui taikomos Bendrosios bagažo vežimo sąlygos, ant bagažo turi būti nurodytas keleivio vardas, pavardė ar kita asmens tapatybės informacija.

Keleiviai turintys klausos/regos negalią

Keleivius, turinčius tiek regos, tiek klausos sutrikimų, turi lydėti bent vienas sveikas asmuo. Šių keleivių negali lydėti riboto judumo asmenys ir jaunesni nei 18 metų amžiaus. Keleiviai su regos ar klausos sutrikimais negali:

 • teikti pagalbos kitiems neįgaliems ar riboto judumo Keleiviams, skrendantiems tuo pačiu lėktuvu;
 • sėdėti prie riboto judumo keleivių.

Keleiviai keliaujantys su nešiojamu deguonies koncentratoriumi

GetJet Airlines neteikia papildomo deguonies.

Jei Keleivis planuoja keliauti su asmeniniu nešiojamu deguonies koncentratoriumi (Toliau – POC, POB) – prieš įsigyjant bilietą būtina gauti leidimą iš GetJet Airlines. Keleivis privalo pateikti gydytojo užpildytą sveikatos pažymą. Keleiviai, kuriems reikalingas papildomas deguonis, visada turi būti lydimi kvalifikuoto medicinos personalo.

Medicininėje pažymoje turi būti šie duomenys:

 • Leidžiamo deguonies baliono (POC) gamintojas ir tipas.
 • Medicininis poreikis naudoti deguonį skrydžio metu ir Keleivio galimybės matyti, girdėti ir reaguoti į POC bloko signalus.
 • Nurodytas maksimalus deguonies tiekimo greitis, atitinkantis slėgį normaliomis darbo sąlygomis.
 • Nurodyta, ar mediciniškai deguonis būtinas naudoti viso skrydžio metu ar tik skrydžio daliai.
 • Nurodyta numatomas bendras POC veikimo laikas (trukmė) valandomis ir minutėmis.

Medicininę pažymą privaloma turėti oro uoste registracijos metu. Keleivis pažymą privalo saugoti ir GetJet Airlines darbuotojams paprašius pateikti bet kuriuo kelionės metu.

GetJet Airlines priima POC tik tam tikrų POC gamintojų, kuriuos iš anksto patvirtina GOPS:

 • AirSep FreeStyle
 • AirSep Lifestyle
 • AirSep Focus
 • AirSep Freestyle 5
 • (Caire) SeQual eQuinox/ Oxywell (model 4000)
 • Delphi RS-00400/Oxus RS-00400
 • DeVilbiss Healthcare iGo
 • Inogen One
 • Inogen One G2
 • Inogen One G3
 • Inova Labs LifeChoice Activox
 • International Biophysics LifeChoice/Inova Labs LifeChoice
 • Invacare Solo 2
 • Oxylife Independence Oxygen Concentrator
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo
 • Respironics SimplyGo
 • SeQual Eclipse
 • SeQual SAROS
 • VBox Trooper

Kiti nešiojami deguonies koncentratoriai GetJet Airlines orlaiviuose neleidžiami.

POC bus leidžiama vežti rankiniu arba registruotu bagažu pagal „GetJet Airlines“ Bendrąsias vežimo sąlygas ir tik šiomis sąlygomis:

 • Jis turi būti tuščias ir be slėgio.
 • Baterija turi būti išimta ir supakuota atskirai, arba
 • Jame turėtų būti įmontuotas akumuliatoriaus gnybtas, o supakuoti akumuliatoriaus gnybtai neturėtų liesti jokių metalinių daiktų.
en lt