Bendra informacija

03 Bilietai

3.1. Bendra informacija

3.1.1. Mes vešime tik tą Keleivį, kurio vardas nurodytas ant Bilieto ir (ar) Keleivių sąraše. Registruodamiesi į skrydį Jūs turite nurodyti savo tapatybę, kad galėtume identifikuoti, jog Jūs esate asmuo, nurodytas ant Bilieto ir (ar) Keleivių sąraše. Jeigu turime informacijos, kad Jūs galėjote gauti Bilietą neteisėtai, pasiliekame teisę paprašyti Jūsų pateikti papildomus duomenis ar informaciją, susijusią su Bilieto gavimu.

3.1.2. Bilietai negali būti perleidžiami. Tik asmeniui, nurodytam ant Bilieto, leidžiama keliauti su tuo Bilietu.

3.1.3. Jums nebus leidžiama keliauti, jeigu nepateiksite galiojančio Bilieto konkrečiam skrydžiui ir galiojančio tapatybės dokumento.

3.1.4. Bilietas yra vertingas dokumentas ir Jūs turėtumėte imtis reikalingų priemonių jį apsaugoti ir užtikrinti, kad jis nedingtų, nebūtų pavogtas ar nebūtų sugadintas. Ši nuostata negalioja elektroniniam Bilietui.

3.1.5. Keleivio Bilietas negalioja, jei Klientas, kuris išdavė Bilietą Keleiviui, nesilaiko Užsakomojo skrydžio sutarties Sąlygų, pvz.: nesumokėjo skrydžio kainos, įskaitant, jei taikomi, mokesčius, rinkliavas ir pan.

3.2. Galiojimo terminas

3.2.1. Bilietas galioja tik ant Bilieto nurodytomis skrydžio datomis.

3.2.2. Kliento išduodami bilietai yra galiojantys, jei Klientas mums sumoka už konkretų Užsakomąjį skrydį ar vietų rezervaciją ir tinkamai įvykdo visus kitus įsipareigojimus pagal pasirašytos Užsakomojo skrydžio sutarties Sąlygas.

3.3. Vežėjo pavadinimas

3.3.1. Vietoje Mūsų pavadinimo ant Bilieto, gali būti nurodytas Mūsų Oro linijų bendrovės kodas ar Mūsų pavadinimo santrumpa. Galite paprašyti iš Kliento informacijos apie Mus ir / ar rasti ją Mūsų svetainėje www.getjet.aero. Klientas visada yra Užsakomojo skrydžio sutartį sudaranti šalis. Skrydis yra vykdomas laikantis Užsakomojo skrydžio, sudaryto tarp Mūsų kaip faktinio vežėjo ir Kliento, sutarties Sąlygų.