Bendra informacija

10 Tvarkarasčiai

10.1. Prieš rezervaciją Klientas Jums praneš apie planuojamą Užsakomojo skrydžio laiką atitinkamą dieną, ir šis laikas bus nurodytas Biliete. Skrydžių tvarkaraštyje ir (arba) Jūsų Biliete nurodytas skrydžio laikas gali būti pakeistas nuo jo paskelbimo datos iki datos, kada jis turi faktiškai įvykti; skrydis gali būti atidėtas arba atšauktas. Jeigu užsakymo metu pateikėte tikslią kontaktinę informaciją, Klientas ar Mes pranešime Jums apie Užsakomojo skrydžio laiko pakeitimus, atidėtą arba atšauktą skrydį.

10.2. Jeigu pakeičiamas Jūsų pasirinktas skrydis, kurio užsakymo patvirtinimą Jūs turite, ir esate įsigiję Bilietą į šį skrydį, arba jeigu neleidžiama įlipti į orlaivį, Mes elgiamės taip, kaip reikalauja Reglamentas (EB) Nr. 261/2004. Kviečiame susipažinti su Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 lietuvių kalba.

10.3. Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad skrydžio laikas nebūtų pakeistas, skrydis nebūtų atidėtas arba atšauktas. Todėl tokiais atvejais, imdamiesi reikalingų veiksmų, Mes turime teisę užbaigti skrydį Jūsų pasirinkta kryptimi kitu orlaiviu ir (arba) patikėti skrydžio vykdymą kitam Vežėjui, jeigu manome, kad tai padės išvengti skrydžio laiko pakeitimų ir skrydžio atidėjimo arba skrydžio atšaukimo ir (arba) skrydžio atidėjimo laikas bus sutrumpintas.

en lt