Bendra informacija

04 Bilietų kainos, mokesčiai ir rinkliavos

4.1. Bilietų kainos

4.1.1. Bilietų kainas Keleiviui nustato Klientas. Bilietas galioja tik Vežimui oru iš oro uosto išvykimo vietos į oro uosto atvykimo vietą, nebent Biliete aiškiai nurodyta kitaip. Į Bilieto kainą neįskaičiuotos Vežimo žeme tarp oro uostų bei oro uostų ir miesto terminalų paslaugos.

4.2. Mokesčiai ir rinkliavos

4.2.1. Visus mokesčius, priedus ir (arba) rinkliavas, kurias Jums taikome Mes arba Vyriausybė, arba kitos valdžios institucijos, arba oro uostų operatoriai ir kurios patiriamos oro vežimo metu, apmokate Jūs. Papildomi mokesčiai ir rinkliavos Biliete yra nurodomi atskirai nuo Bilieto kainos.

4.3. Valiuta

4.3.1. Mokesčiai ir rinkliavos yra apmokamos šalies, kurioje išduodamas Bilietas, valiuta, išskyrus, kai valiuta nurodoma Mūsų arba Kliento mokėjimo metu ar prieš mokėjimą.

en lt