Bendra informacija

05 Rezervacijos

5.1. Rezervacijos reikalavimai

5.1.1. Mes arba Klientas atlieka skrydžių rezervacijas. Jei rezervaciją atlieka Klientas, jis mums pateikia Keleivių sąrašą pagal Užsakomojo skrydžio sutartį, sudarytą tarp Mūsų ir Kliento.
5.1.2. Mes galime arba Klientas gali paprašyti papildomo administracinio mokesčio už Bilieto išdavimą, pakeitimą ar susijusių paslaugų suteikimą.
5.1.3. Jeigu nesumokėjote už Bilietą iki Mūsų ar Kliento, ar įgalioto atstovo nurodytos datos, Mes arba Klientas turime teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją.

5.2. Vietos

5.2.1. Visuose skrydžiuose sėdėjimo vietos lėktuve Keleiviams yra priskiriamos registracijos metu nemokamai. Keleiviai už papildomą mokestį iš anksto gali užsisakyti norimą sėdimą vietą, jei yra laisvų vietų. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, net ir po įlaipinimo į lėktuvą, iš naujo paskirti Keleiviui vietą. Mes arba antžeminio aptarnavimo personalas arba orlaivio įgula turi teisę pakeisti Keleivių sėdėjimo vietas, jei tai susiję su skrydžių saugos reikalavimais, pasikeitus orlaivio tipui ar dėl kitų nenumatytų priežasčių. Tokiu atveju, jei Keleivis buvo iš anksto sumokėjęs mokestį už vietą, šį mokestį Keleivis gali susigrąžinti.

Vietas prie avarinių išėjimų galima rezervuoti tik tiems keleiviams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

  • Yra 12 metų ar vyresni.
  • Yra pasirengęs padėti avarijos atveju.
  • Gali skaityti ir suprasti instrukcijas bei vykdyti įgulos nurodymus avarijos metu.
  • Gali atlikti pavestas užduotis be tėvų, artimųjų ar kitų pagalbos.
  • Nėra lydintis asmuo.
  • Neturi jokių fizinių bei protinių negalavimų.
  • Laisvai kalba lietuvių ar anglų kalbomis.
  • Kartu su savimi nesiveža gyvūno.
  • Ir kt.

Siekiant užtikrinti visų orlaivyje esančių asmenų saugumą, Mes, arba antžeminio aptarnavimo personalas, arba orlaivio įgula turi teisę persodinti keleivius, kurie gali neatitikti šių reikalavimų.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad bet koks rankinis bagažas turi būti laikomas lentynose virš keleivių sėdimų vietų, orlaivio kilimo ir tūpimo metu negalima laikyti jokių daiktų po kėdėmis priešais, po kojomis ar šalia savęs.

en lt