Bendra informacija

02 Sąlygų taikymas

2.1. Bendra informacija

2.1.1. Išskyrus 2.2 ir 2.3 straipsniuose nurodytus atvejus, šios „GetJet Airlines“ Vežimo sąlygos taikomos tiems skrydžiams, ant kurių Bilietų nurodomas Mūsų pavadinimas arba oro linijų bendrovės kodas.

2.2. Įstatymų viršenybė

2.2.1. Šios Vežimo sąlygos galioja tiek, kiek jos atitinka galiojančių įstatymų imperatyvias normas; jei jos įstatymų imperatyvių normų neatitinka, galioja šios įstatymų normos.
2.2.2. Jei kuri nors šių Vežimo sąlygų nuostata negalioja pagal galiojančius įstatymus, kitos nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos gali būti taikomos be nuostatos, kuri pripažinta negaliojančia.

2.3. Sąlygų viršenybė prieš kitas taisykles

2.3.1. Šios Sąlygos galioja tiek, kiek jos atitinka galiojančius įstatymus; jei jos įstatymų neatitinka, galioja įstatymai.

en lt