Bendra informacija

07 Registracija į skrydį ir įlaipinimas

7.1. Registracijos į skrydį terminai kiekviename oro uoste yra skirtingi, dėl to rekomenduojame Jums pasitikrinti registracijos į skrydį terminus ir jų laikytis. Registracija į skrydį baigiasi likus 40 minučių iki numatyto išvykimo. Įlaipinimo vartai užsidaro 15 minučių prieš numatytą išvykimo laiką. Jūsų kelionė bus sklandesnė, jei susiplanuosite ir turėsite pakankamai laiko registracijai į skrydį ir kitoms išvykimo procedūroms atlikti. Mes pasiliekame teisę atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją ir atsisakyti Jus vežti be jokių kompensacijų, jei Jūs nesilaikysite nurodytų registracijos į skrydį terminų. Jūs būsite laikomi užregistruotu į skrydį, kai Jums bus išduota Įlaipinimo kortelė.

7.2. Mes galime atšaukti Jūsų vietos rezervaciją, jei Jūs nebūsite prie įlaipinimo vartų laiku. Uždarius įlaipinimo vartus, įlaipinimas į orlaivį yra neįmanomas.

7.3. Mes neatsakome už bet kokią Jūsų patirtą Žalą ar išlaidas patirtas dėl šio Straipsnio nuostatų nesilaikymo.

en lt