Bendra informacija

15 Kitos sąlygos

15.1. Bendra informacija

15.1.1. Tam tikrais atvejais Jūsų ir Jūsų Bagažo Vežimui gali būti taikomi ir kiti Mums galiojantys teisės aktai ir taisyklės, priimtos saugumo, punktualumo ir Keleivių patogumo tikslais. Tokie teisės aktai ir taisyklės, be kita ko, taikomi ir riboto judrumo Keleivių Vežimui, elektroninių prietaisų ir daiktų naudojimo apribojimams, tam tikrų pavojingų prekių transportavimui, alkoholio ir tabako produktų vartojimui lėktuve.

15.1.2. Su šiomis Sąlygomis Jūs galite susipažinti internete www.getjet.aero, o esant Jūsų prašymui, šios Sąlygos taip pat galime pateikti Mes arba Klientas.

15.1.3. Tik Mes galime keisti Mūsų Vežimo sąlygas raštu. Galioja paskutinis paskelbtas Vežimo sąlygų pakeitimas.

15.1.4. Vežimo sąlygos ir iš to kilę ginčai sprendžiami laikantis Lietuvos įstatymų, tarptautinių sutarčių, nebent nacionalinio įstatymo taikymas yra privalomas.

15.2. Privatumo politika

15.2.1. Privatumo politika taikoma asmeninei informacijai apie Jus, kurią Mes renkame, naudojame ir kitaip apdorojame laikantis BDAR.

15.2.2. Pagal BDAR nuostatose nustatytą taikymo sritį, Keleivis privalo pateikti Vežėjui savo asmens duomenis, būtinus skrydžio užsakymui, Bilieto išdavimui, Vežimo susitarimui vykdyti, gauti išmokas galimų skundų pateikimo procedūroms tvarkyti ir kt. Norėdami tinkamai tvarkyti Jūsų kelionių užsakymus, Mes privalome dalintis Jūsų asmeniniais duomenimis su antžeminio aptarnavimo įmonėmis, oro uostų operatoriais ir kitomis įmonėmis, kurios aptarnauja Mūsų skrydžius, siekdami užtikrinti sutartas Jūsų kelionės Sąlygas. Jei paprašysite Mūsų nuskraidinti Jus į vietą už Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės ribų, Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su partneriu, veikiančiu atitinkamoje kelionės tikslo šalyje, kaip nurodyta Jūsų Biliete. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra standartinė procedūra visoms oro linijų bendrovėms ir neatskiriama sėkmingo kelionių užsakymo ir (arba) rezervavimo proceso dalis. Mes reguliariai teikiame informaciją apie Mūsų Keleivio vardo įrašą atitinkamoms valstybės institucijoms ir (arba) kitiems užsienio gavėjams (įskaitant, pvz., institucijas, kurios jas naudoja teroristinių ar kitų tarptautinių nusikaltimų prevencijai ir kovai su jais), kitiems vežėjams ir kitiems subjektams, siekiant įvykdyti Vežimo sutartį. Mūsų partneriai visada privalo tinkamai apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją ir tvarkyti ją vadovaudamiesi Mūsų tarpusavio susitarime nurodytomis Sąlygomis.

Su privatumo politika galite susipažinti www.getjet.aero.

en lt