Bendra informacija

12 Administraciniai formalumai

12.1. Bendra informacija

12.1.1. Jūs esate atsakingi už visų būtinų Kelionės dokumentų bei vizų gavimą, taip pat už šalių, iš kurių, į kurias ir per kurias skrendate, įstatymų, taisyklių, nutarimų ir kelionės reikalavimų laikymąsi.

12.1.2. Mes neatsakome už pasekmes, atsiradusias dėl tokių dokumentų ar vizų negavimo arba tokių įstatymų, taisyklių, nutarimų, reikalavimų, būtinų Sąlygų, normų ar instrukcijų nesilaikymo.

12.2. Kelionės dokumentai

12.2.1. Prieš kelionę privalote pateikti Mums, Mūsų darbuotojams, agentams ar atstovams visus atvykimo, išvykimo, sveikatos ir kitus dokumentus, kurių reikalauja atitinkamų šalių įstatymai, taisyklės, nutarimai, reikalavimai. Mes turime teisę daryti ir saugoti šių dokumentų kopijas. Mes pasiliekame teisę atsisakyti vežti Keleivį, kuris nesilaiko taikomų įstatymų, taisyklių, nutarimų ar reikalavimų, susijusių su atvykimu į šalį, ar jei kyla įtarimas, kad Keleivio Kelionės dokumentai nėra tvarkingi, ar jei Keleivis neleidžia Mums daryti dokumentų kopijų ar bet kokiu kitu būdu neleidžia išsaugoti susijusiuose dokumentuose prieinamų duomenų. Vaiko gimimo pažyma (pažymėjimas) nėra tinkamas dokumentas keliauti į užsienį.

12.3. Atsisakymas leisti atvykti

12.3.1. Jei atsisakoma Jums leisti atvykti į bet kokią šalį dėl imigravimo nepriimtinumo, turėsite sumokėti visas baudas, kurias Mums skirs atitinkama valstybė arba imigracijos institucija, ir kainą už Jūsų Vežimą iš tos šalies į Jūsų pradinį punktą arba kitur.

Mes Jums negrąžinsime pinigų už bet kokį skrydį, kuriuo negalėjote pasinaudoti dėl atsisakymo Jums leisti atvykti.

12.4. Keleivis atsakingas už baudas, sulaikymo išlaidas ir kt.

12.4.1. Jei Mūsų prašoma sumokėti bet kokią baudą ar nuobaudą arba Mes patiriame bet kokias išlaidas dėl to, kad nesilaikėte atitinkamų šalių įstatymų, taisyklių, direktyvų, instrukcijų, reikalavimų ir (ar) kitų kelionės reikalavimų, ar jei Jūs negalėjote pateikti reikalaujamų dokumentų, bus reikalaujama grąžinti Mūsų bet kokią sumokėtą sumą arba patirtas išlaidas.

12.5. Muitinės patikra

12.5.1. Pareikalavus, Jūs privalote dalyvauti muitinės, kitos valdžios institucijos arba oro uosto vadovybės vykdomame Jūsų Bagažo patikrinime. Mes nesame atsakingi už bet kokį Jūsų praradimą ar Žalą, kurią lėmė toks patikrinimas arba šio reikalavimo nepaisymas.

12.6. Saugumo patikrinimas

12.6.1. Privalote leisti bet kokius Jūsų asmens ar Bagažo saugos patikrinimus, jei Keleivių ir Bagažo apsaugos patikrinimas atliekamas kaip svarbi prevencijos priemonė, kuria siekiama užtikrinti aviacijos saugumą, kuri taikoma visiems Keleiviams ir Bagažui bei suteikia teisę patekti į orlaivio vidų.

12.6.2. Mes nesame atsakingi už bet kokį Jūsų praradimą ir Žalą, kurią lėmė Mūsų atsisakymas Jus vežti dėl to, kad manome / turime pagrindo manyti, kad Jūsų Vežimas pažeis atitinkamos išvykimo / atvykimo / tranzito šalies įstatymus, reikalavimus, įsakymus, instrukcijas ar bet kokius kitus galiojančius įstatymus.

12.6.3. Mes nesame atsakingi, jei dėl saugumo patikrinimo ar Jūsų sulaikymo Jūs praleisite skrydį. Šiuo atveju Bilieto kaina, kurią sumokėjote už skrydį, nebus grąžinama.

en lt