Bendra informacija

11 Elgesys orlaivyje

11.1. Jeigu, Mūsų pagrįsta nuomone, Jūsų elgesys orlaivyje kelia grėsmę orlaiviui ar bet kuriam asmeniui bei turtui orlaivyje arba Jūs trukdote įgulai atlikti jos pareigas, arba nesilaikote įgulos instrukcijų, įskaitant, rūkymo, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo apribojimus, tačiau jais neapsiribojant, arba Jūsų elgesys sukelia nepatogumų ar Žalos kitiems Keleiviams, turtui ar įgulai, Mes galime imtis veiksmų, įskaitant sulaikymą, kurie, Mūsų nuomone, būtini tokio elgesio prevencijai. Mes galime atsisakyti Jus vežti bet kuriuo vykdomo skrydžio metu arba būsimuose skrydžiuose, ir Jums gali būti iškelta byla dėl padarytos Žalos atlyginimo arba Jūs galite būti patraukti administracinėn / baudžiamojon atsakomybėn dėl nusižengimų / nusikaltimų, padarytų orlaivyje.

11.2. Saugumo sumetimais Mes galime uždrausti arba apriboti elektroninių prietaisų naudojimą orlaivyje, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mobiliuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius, elektroninius žaidimų ar duomenų perdavimo prietaisus, radijo bangomis valdomus žaislus ir portatyvines radijo ryšio priemones. Klausos aparatus ir širdies stimuliatorius naudoti leidžiama. Saugumo sumetimais važiuojant žeme, kylant ir leidžiantis arba bet kuriuo kitu metu, kai kapitonas nurodo, nešiojamuosius kompiuterius ir didesnius nešiojamuosius elektroninius įrenginius privaloma padėti į saugią vietą. Visais skrydžio etapais galima naudoti mažus nešiojamuosius įrenginius, jei juose aktyvuojamas skrydžio režimas. Bet kokį įrenginį, kuris siunčia arba priima ryšio bangas ir kuris neturi skrydžio režimo, skrydžio metu būtina laikyti išjungtą.

11.3. Jeigu dėl Jūsų elgesio, kuris yra draudžiamas šiame straipsnyje, Mes pagrįstai nusprendžiame nukreipti orlaivį į oro uostą tam, kad Jus išlaipintumėme, Jūs privalote sumokėti pagrįstas išlaidas atsiradusias dėl šio nukreipimo.